20-06-2023

Tweede Kamer neemt kennis van ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’

Op dinsdag 20 juni overhandigde André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, de perspectiefnota ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De twaalf leden van BO Akkerbouw – actief op het gebied van veredeling, teelt, handel en verwerking – schetsen in de nota samen zeven richtingen voor perspectief van de Nederlandse akkerbouw.

Overhandiging Ruimte voor de Nieuwe Akker aan Tweede Kamercommissie

Alle politieke partijen hebben zitting in de vaste Tweede Kamercommissie voor LNV. Een uitgelezen kans om de commissieleden deelgenoot te maken van de gemeenschappelijke visie van de sector op het perspectief van de Nederlandse akkerbouw. “Wij vinden het als sector belangrijk om met een eigen versie op het perspectief van de sector naar buiten te komen", licht directeur André Hoogendijk toe. "Het perspectief van de akkerbouw vraagt om een stevige samenwerking binnen en buiten de sector. De overheid is een belangrijke partner om samen met ons de noodzakelijke fundamenten te bouwen voor het perspectief”, aldus Hoogendijk.

Kamerleden nemen perspectiefnota in ontvangst

Erik Haverkort (VVD), Eva Akerboom (Partij voor de Dieren), Laura Bromet (GroenLinks), Derk Boswijk (CDA), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Caroline van der Plas (BBB) namen ´Ruimte voor de Nieuwe Akker! Perspectief van de Nederlandse akkerbouw´ in ontvangst. Naast een fraai bord, dat een mooie plek krijgt in de kamer van de commissie, ontvingen zij ook ieder een exemplaar van de perspectiefnota ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’. "Fantastisch dat de akkerbouwsector zelf het initiatief neemt", klonk het vanuit de aanwezige Kamerleden.

"Fantastisch dat de akkerbouwsector zelf het initiatief neemt"

Eigen visie op perspectief

BO Akkerbouw en haar twaalf leden vinden dat de sector voor perspectief zelf het initiatief moet nemen. In ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ schetsen zij zeven richtingen voor perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Het gaat hierbij om duurzaam voedsel, biobased materialen, eiwittransitie, groene energie, biodiversiteit & landschap, circulaire samenleving en een klimaatbestendige omgeving. Met deze perspectieven zet de sector in op oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Ook staan de benodigde fundamenten benoemd die nodig zijn voor de beschreven perspectieven. Het gaat om: onderzoek & innovatie, data & digitalisering, onderwijs & ondernemerschap, sturen op doelen en sterke ketens.

-> Lees hier ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker! Perspectief van de Nederlandse akkerbouw’