28-09-2023

VIGEF lid van BO Akkerbouw

De Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (VIGEF) wordt per 1 oktober 2023 lid van BO Akkerbouw. VIGEF vertegenwoordigt onder meer de verwerkers van industriegroenten. Met het lidmaatschap van VIGEF telt BO Akkerbouw in totaal dertien leden. Tezamen vertegenwoordigen de leden van BO Akkerbouw alle schakels van veredeling, teelt, handel en verwerking van akkerbouwgewassen.

Foto lidmaatschap VIGEF

Marline Kester, branchemanager VIGEF, wordt bestuurslid van BO Akkerbouw. Zij kijkt uit naar de samenwerking: “Door actief lid te worden van BO Akkerbouw kunnen wij gaan samenwerken op thema’s die voor mijn leden van belang zijn, zoals onderzoek, verbetering van de waterkwaliteit en een toekomstbestendige keten. Door kennisdeling en -uitwisseling tussen beide organisaties hopen wij bij te dragen aan efficiëntere en duurzame groenteverwerking in Nederland.”

André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “We zijn heel blij met toetreding van VIGEF tot BO Akkerbouw. Industriegroenten zijn een belangrijk onderdeel van het bouwplan voor veel akkerbouwers. Er komen veel uitdagingen op de Nederlandse akkerbouw af. Dan is het belangrijk om samen sterk te staan. Ook kansen liggen er genoeg. De leden van VIGEF zijn daarbij bijzonder belangrijk voor de inzet op gezonde, duurzame voeding.”