19-12-2023

Volgende Bodemscheurkalender verschijnt in 2025

Het besluit is gevallen: de volgende editie van de Bodemscheurkalender verschijnt in 2025! Je leest het goed, 2025. De initiatiefnemers zijn al begonnen met de voorbereidingen. Voor deze editie creëren ze nu meer mogelijkheden om mee te doen met de productie en verspreiding van de Bodemscheurkalender 2025 (BSK) of om deze los te bestellen.

Volgende bodemscheurkalender verschijnt in 2025

De Bodemscheurkalender 2023 bleek een schot in de roos. De kalender bomvol weetjes, praktische tips en quizjes over bodembeheer belandde als cadeau in de brievenbus van in totaal 26.000 akkerbouwers en melkveehouders. Daarnaast werden 3.000 exemplaren verspreid onder studenten van het groene HBO- en MBO-onderwijs en via de netwerken van de initiatiefnemers BO Akkerbouw, DAW, WUR en JEEN. De kalender kwam daarna op menig keukentafel of kantoor te liggen of bij het toilet te hangen.

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

De initiatiefnemers werden overvallen door het overweldigende enthousiasme voor de kalender en de grote animo om ze te kunnen bestellen. Daar was bij de editie van 2023 geen rekening mee gehouden. Voor de editie van 2025 willen BO Akkerbouw, WUR en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en communicatiebureau JEEN teleurstellingen voorkomen. Belangstellende organisaties en bedrijven krijgen de gelegenheid om vroeg aan te haken als ze inhoudelijk een bijdrage willen leveren of relaties de BSK 2025 cadeau willen doen.

"Haak nu aan voor een bijdrage aan deze editie"

Achtergrondinformatie

Met de Bodemscheurkalender willen de initiatiefnemers laagdrempelig praktische kennis over bodembeheer delen. De inspirerende inhoudelijke mix zorgt voor een dagelijkse prikkel en houdt het thema dichtbij en levend. De editie van 2025 omvat naast het thema Bodem ook wetenswaardigheden rond de thema’s Klimaat, Waterkwaliteit en Plantgezondheid.

En nu?

Wees er snel bij. Begin 2024 maken we keuzes op inhoud en hoeveel exemplaren er gedrukt moeten worden. Voor de zomer gaat de kalender namelijk al naar de drukker. Als je meerdere exemplaren wilt bestellen of mee wilt denken over de inhoud, meld je dan voor eind januari 2024 aan via info@bodemscheurkalender.nl of telefonisch bij Gijs Gjaltema van JEEN, tel. 06 42 57 05 29. Wil je meer lezen over de BSK, kijk dan op bodemscheurkalender.nl.