08-04-2024

Voorkomen van normoverschrijdingen in de sloot

Iedere druppel gewasbeschermingsmiddel dat in de sloot komt, kan bijdragen aan een normoverschrijding. Dat kan tot leiden tot beperkingen in het middelenpakket. Akkerbouwers die daarom vandaag hun emissie willen inschatten en aanpakken, doen er goed aan om het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’ terug te kijken.

>> direct het webinar ´Middelenpakket uit de sloot´ terugkijken

Omdat de bedrijfssituatie en weersomstandigheden een grote rol spelen, geven deskundigen uit het werkveld – van middelenfabrikant tot teeltadviseur - tijdens het webinar informatie over de emissieroutes en -risico’s en hoe die te verminderen. Zij gaan in op de recente cijfers over normoverschrijdingen nationaal en per regio. Verder geven zij uitleg over de inzet van online hulpmiddelen als de Toolbox Water en de Emissieprotocollen.

Grootste zorg rond plantgezondheid

Het webinar is de derde onder de noemer #Emissiereductiesprint, een samenwerking van LTO Nederland, BO Akkerbouw en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De waterkwaliteit verbeteren en normoverschrijdingen terugdringen, vormt al enkele jaren een speerpunt in de gezamenlijke inzet van deze drie partijen. Juist omdat voor akkerbouwers het steeds beperktere middelenpakket de grootste zorg is op het gebied van plantgezondheid. Alle reden om er samen, van fabrikant tot teler, stevig de schouders onder te zetten en die emissiereductiesprint tot een goed einde te brengen. Dit wordt ingevuld door ondernemers praktische informatie en inspirerende voorbeelden te geven hoe ze emissies kunnen voorkomen. Kijk hiervoor op de website emissiereductiesprint.nu.

Nieuwsgierig naar de praktijkoplossingen?

Terugkijken webinar ´Middelenpakket uit de sloot´