01-06-2023

Voorzitter Dirk de Lugt neemt afscheid

Dirk de Lugt nam woensdag 31 mei officieel afscheid als voorzitter van BO Akkerbouw. Hij vervulde zijn rol als een echte verbinder en aanjager van samenwerking in de keten. Hij leverde onder meer een belangrijke bijdrage aan het uitbouwen van het onderzoeksprogramma en aan de Klimaatagenda Akkerbouw. Na 7,5 jaar draagt De Lugt het stokje over aan Jaap van Wenum.

Op 1 november 2015 trad Dirk de Lugt aan als voorzitter van het bestuur van BO Akkerbouw. Daarmee stond hij aan de wieg van de verbindendverklaring die BO Akkerbouw in 2016 ontving voor het programma Onderzoek en Innovatie. De Lugt heeft in de daaropvolgende jaren veel betekend voor de organisatie. Van het verder uitbouwen van het onderzoeksprogramma tot de totstandkoming van de Klimaatagenda Akkerbouw. Meer recent waren het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het Landbouwakkoord grote dossiers waar hij zich in vastbeet.

"De samenwerking binnen BO Akkerbouw is belangrijk om als sector verder te komen."

Belang van samenwerking

“Dirk kent bijna elke akkerbouwer en zijn inzet voor de sector was groot”, vertelt André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. “Hij is van het verbinden en samendoen. Altijd bezig om vanuit de sector een stap vooruit te zetten.” Vicevoorzitter Tineke de Vries beaamt dat: “Dirk had altijd oog voor de keten bij elkaar houden. Wat kunnen we doen en wat moeten we doen?” Zelf kijkt De Lugt met veel voldoening terug op zijn twee voorzitterstermijnen bij BO Akkerbouw. “Er is niets dat de sector zo verbindt als BO Akkerbouw. Die samenwerking is belangrijk om verder te komen.”

Bestuurswisselingen

Per 1 juni 2023 is Jaap van Wenum de nieuwe voorzitter van BO Akkerbouw. Hij was in een eerdere periode al actief als vicevoorzitter. Naast de voorzitterswissel heeft het bestuur van BO Akkerbouw ook een nieuwe vicevoorzitter benoemd. Tineke de Vries (voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente) blijft actief als bestuurder van BO Akkerbouw, maar draagt het stokje van vicevoorzitter over aan Dick Hylkema (directeur NAO). Verder nam Hans van Kessel (NAV) afscheid als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Henk Janknegt (NAV). Als bestuurslid namens Cosun wordt Dirk de Lugt opgevolgd door Arwin Bos.

Foto: Directeur André Hoogendijk (links) bedankt Dirk de Lugt voor zijn inzet als voorzitter van BO Akkerbouw (door René Faas).