13-05-2024

VVAK-documenten voor seizoen 2024/2025 beschikbaar

De documenten voor het schema van Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) van het teelt- en bewaarseizoen 2024/2025 zijn vastgesteld door het Akkerbouw Certificeringsoverleg. De wijzigingen zijn beperkt en hebben vooral betrekking op een nieuwe optie om gewasmodules tijdelijk te kunnen schorsen, op vereenvoudiging om over te stappen naar een andere Certificerende Instelling en op aanscherping van de monitoring op residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Ook is besloten om de gewasmodule voor suikerbieten tevens te gebruiken voor cichorei.

De nieuwe eisen gaan uiterlijk twee maanden na de publicatiedatum van de documenten in. Jaarlijks beoordelen de aangesloten partijen of aanpassing van het schema nodig is. Dit gebeurt op basis van signalen vanuit akkerbouwers, ketenpartijen en certificerende instellingen. Dit heeft geleid tot het schema voor het nieuwe teelt- en bewaarseizoen.

Schorsing gewasmodules

Om telers zonder een vast bouwplan tegemoet te komen, is de optie opgenomen om gewasmodules tijdelijk te kunnen schorsen. De teler moet dit melden bij de Certificerende Instelling (CI), bij voorkeur vóór 1 juni van het betreffende teeltjaar. Het maakt telers flexibeler om het VVAK-certificaat te laten aansluiten op het bouwplan. Zo kunnen CI’s ook de status van het VVAK-certificaat actueel houden. Telers kunnen het betreffende verzoekformulier tevens gebruiken om nieuwe gewasmodules toe te voegen of definitief te beëindigen. Bij het starten van een nieuwe gewasmodule (die dus niet geschorst is) voert de CI eerst een ingangscontrole uit.

Overstappen met behoud van de resterende geldigheid

Op verzoek van het Akkerbouw Certificeringsoverleg is het nu mogelijk om over te stappen naar een andere CI met behoud van de resterende geldigheidsduur van het VVAK-certificaat. Hierdoor kan de deelnemer eenvoudiger overstappen. Wel bij voorkeur vóór 1 juni en de oude CI moet bevestigen dat aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan. Als het certificaat is verlopen, zal de nieuwe CI eerst een ingangscontrole uitvoeren.

Gewasmodule suikerbieten ook voor cichorei

Cosun Beet Company heeft besloten om de gewasmodule voor suikerbieten ook te laten gebruiken voor cichorei. De teelt en risico’s zijn vergelijkbaar. Tot nu tot was de module ‘overige’ nodig om cichorei te kunnen certificeren. Telers die reeds suikerbieten gecertificeerd hebben onder VVAK kunnen voortaan met de nieuwe module ‘suikerbieten & cichorei’ volstaan voor certificering van cichorei.

Telerhandleiding 2024/2025 op de website van BO Akkerbouw

In de Telerhandleiding 2024/2025 staan alle wijzigingen en aanvullingen gemarkeerd. Hierdoor zijn ze eenvoudig te herkennen. Akkerbouwers dienen jaarlijks de zelfbeoordeling uit te voeren. Dit kunnen ze doen door hoofdstuk 2 van de Telerhandleiding in te vullen. Met deze zelfbeoordeling nemen zij kennis van de wijzigingen en kunnen zij op tijd maatregelen treffen om (weer) aan VVAK te voldoen. Het Handboek, de Telerhandleiding en de hulpdocumenten zijn te vinden op de VVAK-pagina van de website van BO Akkerbouw.

Beheer en financiering VVAK

VVAK is een certificatieschema waaraan meer dan 7.000 akkerbouwers deelnemen. Het beheer van VVAK en de afstemming met de beheerders van de gewascertificaten vinden plaats binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Daarin zijn teelt, handel, verwerking en loonwerkers vertegenwoordigd. Het beheer van VVAK en de werkzaamheden van het Akkerbouw Certificeringsoverleg worden gefinancierd met een bijdrage van € 3,00 per VVAK-module / gewascertificaat. De certificerende instelling int deze bijdrage via de factuur die akkerbouwers ontvangen. BO Akkerbouw faciliteert het Akkerbouw Certificeringsoverleg.