28-09-2023

“Wat onze voorouders hebben opgebouwd, wil ik sterker doorgeven aan onze kinderen”

Arwin Bos (39 jaar) verruilde in 2013 de Amsterdamse Zuidas voor het ruim honderd jaar oude familiebedrijf in de Haarlemmermeer. Sinds juni 2023 is hij voorzitter van de raad van beheer van Royal Cosun. Zijn drijfveer om beide stappen te zetten, is vergelijkbaar. “Wat onze voorouders hebben opgebouwd, wil ik sterker doorgeven aan onze kinderen.”

Arwin Bos (foto: Royal Cosun)

Vertel eens over jullie bedrijf?

“Mijn vrouw Carola en ik zijn de vierde generatie die op twee boerderijen in de Haarlemmermeerpolder boert. We hebben zo’n 120 hectare in eigendom en huren daarnaast nog land bij. Ons vrij extensieve bouwplan bestaat uit aardappelen, suikerbieten en een groot aandeel granen. In 2013, toen ik in het bedrijf kwam, hebben we een ommezwaai gemaakt. We richtten de Aardappelboer op om direct onze aardappelen af te zetten: minder voor de massa, meer persoonlijk.

Uit deze handelstak komt nu het grootste deel van onze omzet. We bewaren, sorteren, verpakken en leveren rechtstreeks aardappelen aan bedrijven, horeca en particulieren. Met een collega-akkerbouwer delen we het machinepark en werken we samen op het gebied van de teelt. Van jongs af aan ben ik al met hem bevriend. We lagen zelfs samen in de box.”

Hoe ging die overstap van de Zuidas naar de Haarlemmermeerpolder?

“Het bedrijf overnemen was altijd mijn droom, maar ik wilde bewust eerst iets anders doen om me te verbreden. Dat werd een rechtenstudie. Na de collegebanken kreeg ik de kans om als advocaat op de Zuidas te werken, maar in mijn vrije tijd heb ik altijd op het bedrijf gewerkt. Toen mijn vader er tien jaar geleden over begon, wist ik dat ik gek zou zijn als ik niet zou overnemen. Het is mijn passie om zo’n mooi familiebedrijf dat al honderd jaar bestaat, voort te zetten. Akkerbouw is een onderdeel van wie ik ben.”

Sinds juni dit jaar ben je ook voorzitter van de raad van beheer bij Cosun. Waarom deze stap?

“Ik vind het een ontzettend mooie coöperatie. Mijn overgrootvader teelde er al suikerbieten voor. Een aantal boeren ging 125 jaar geleden het avontuur aan en richtte de coöperatie op. Mijn motivatie is om de mooie boerenorganisatie die wij van onze voorouders kregen, sterker door te geven aan onze kinderen.

Sinds 2016 zit ik in de raad van beheer, een paar maanden geleden ben ik Dirk de Lugt opgevolgd als voorzitter. Dat is een voltijdbaan. De raad van beheer heeft namelijk een bestuurlijke rol en gaat over onder meer de strategie, grote investeringen, de bietenprijs en de ledenkant. Ik werk nauw samen met Hans Meeuwis, de CEO van Cosun. De spil zijn tussen boeren en de onderneming vind ik het leukst. Maar ook de netwerkfunctie, zoals binnen de Europese Unie en bij BO Akkerbouw, is boeiend.”

"De regiefunctie van BO Akkerbouw wordt steeds belangrijker"

Hoe belangrijk vind jij de samenwerking binnen BO Akkerbouw?

“Superbelangrijk. De organisatie is opgericht voor het gemeenschappelijk onderzoek, maar het is gegroeid naar een belangrijk platform voor de akkerbouw. Daarin werken we als ketenpartijen bijvoorbeeld samen om de gestelde duurzaamheidsdoelen te halen. Alle grote coöperaties en telersorganisaties zijn vertegenwoordigd. Boeren kunnen het niet alleen, Cosun kan het niet alleen. Binnen BO Akkerbouw voeren we samen het gesprek en komen we in actie. De regiefunctie van BO Akkerbouw wordt een steeds belangrijkere taak.”

Wat zie jij als de grootste uitdaging in de akkerbouwsector?

“Hoe wij de gestelde doelen op het gebied van waterkwaliteit, gewasbescherming en de uitstoot van broeikasgassen halen én tegelijkertijd zorgen dat akkerbouwers nog steeds een goede boterham kunnen verdienen. Meer beperkingen zorgen namelijk voor enorme teeltrisico’s. We willen die duurzame transitie maken, maar tegelijkertijd een vitale, productieve en concurrerende sector blijven. Daarbij is de hele wereld gebaat. Anders is er echt meer grond nodig om de wereld te voeden.”

Hoe draagt Cosun bij aan die vitale sector?

“Een van de pijlers van onze strategie Unlock 25 is de inzet voor een duurzame keten. Met ons programma Groeikracht, maar bijvoorbeeld ook met inspiratieboerderijen en het nemen van watermonsters proberen wij onze telers te helpen de duurzame doelen te halen.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen er volgens jou uit?

“Mijn droom is dat de akkerbouw over tien jaar nog steeds een vitale sector is, die zich bezighoudt met het duurzaam telen van planten op het allerhoogste niveau. Ik geloof er sterk in dat we nieuwe technieken gaan inzetten, zoals betere veredelingstechnieken en robotisering. Ik denk bijvoorbeeld aan de Ecorobotix, een autonome machine die plaatsspecifiek onkruid bestrijdt. Die geeft een reductie van onkruidbestrijdingsmiddelen van 98%. Daarbij hebben we nog wel steeds glysofaat nodig, want anders kunnen wij die verduurzamingstap niet zetten.”

Wat brengt jouw dag van vandaag?

“Ik heb vanmorgen een overleg gehad met Cibe, de Europese organisatie van bietentelers. De noodzaak om nieuwe technieken mogelijk te maken, proberen wij gezamenlijk op het netvlies te krijgen bij politici in Europa. Verder hebben we morgen een vergadering van de raad van beheer, die ik vandaag heb voorbereid. Dat betekent vooral veel stukken lezen.”

Hoe eet jij je aardappelen het liefst?

“Zelfgemaakte frites zijn mijn favoriet. Die maak ik elke zondag in onze professionele testkeuken, waarin we onze klanten de aardappelen laten proeven. Snijden, voorbakken, een paar uur laten rusten en dan kort afbakken: dat is het beste recept. Onze drie dochters vinden het heerlijk. Maar ze houden ook van aardappelprakjes. Ja, bij ons staan aardappelen elke dag op het menu.”