Samen aan de slag tegen Phytophthora

Online wegwijzer Phytophthora infestans

Teeltseizoen 2023 liet zien dat een hoge infectiedruk van Phytophthora een bedreiging vormt voor een rendabele aardappelteelt in Nederland. De ziekte treft zowel professionele als hobbymatige telers. Het vergt gezamenlijke inzet om de beruchte ‘aardappelziekte’ dit jaar succesvol te beheersen. Die oproep deed de Taskforce Phytophthora van BO Akkerbouw op 6 februari 2024 in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Medio november 2023 kondigde de Taskforce al aan dat het alle hens aan dek is om de zogeheten oömyceet de baas te blijven. Goede hygiëne, gebruik én bescherming van rassen met verbeterde resistentie en een zorgvuldige en tijdige beheersing zijn cruciale bouwstenen voor een duurzame teelt. Deze webpagina geeft bewegwijzering voor meer (achtergrond)informatie.

  • Informatie over resistentiemanagement met gebruik van fungiciden:
    • Van de KNPV-werkgroep Fungicidenresistentie, FRAG NL
    • Van het Fungicide resistance action committee, FRAC (Engelstalig)
  • Informatie voor hobbymatige telers