Samen aan de slag tegen Phytophthora

Online wegwijzer Phytophthora infestans

Teeltseizoen 2023 liet zien dat een hoge infectiedruk van Phytophthora een bedreiging vormt voor een rendabele aardappelteelt in Nederland. De ziekte treft zowel professionele als hobbymatige telers. Het vergt gezamenlijke inzet om de beruchte ‘aardappelziekte’ dit jaar succesvol te beheersen. Die oproep deed de Taskforce Phytophthora van BO Akkerbouw op 6 februari 2024 in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Deze taskforce is vanuit het Actieplan Plantgezondheid ingesteld om tot een eenduidige aanpak van Phytophthora te komen. Binnen de taskforce werken de partijen in de aardappelketens samen.

Informatie over Phytophthora

Informatie over Phytophthora beheersing

  • Informatie over resistentiemanagement met gebruik van fungiciden
    • Van de KNPV-werkgroep Fungicidenresistentie, FRAG NL
    • Van het Fungicide resistance action committee, FRAC (Engelstalig)

Informatie Phytophthora biologische sector

Informatie voor hobbymatige telers