Telersbijdrage

Met het programma Onderzoek en Innovatie kan BO Akkerbouw kennis ontwikkelen die verder reikt dan het individuele akkerbouwbedrijf. Het gaat om onderzoek naar keten- en gewasoverschrijdende thema’s als bodem en plantgezondheid. De hele sector draagt hieraan bij. In deze folder lees je hoe waardevol deze kennis voor jou is. Of ga voor meer informatie direct naar de veelgestelde vragen.

Verbindendverklaring

In 2016 heeft de toenmalige minister van Economische Zaken het programma Onderzoek en Innovatie verbindend verklaard. Dat betekent dat alle telers van granen, suikerbieten en aardappelen meebetalen aan een breed onderzoeksprogramma voor de Nederlandse akkerbouw. De resultaten komen namelijk beschikbaar voor alle akkerbouwers en de kosten worden evenredig verdeeld. In 2021 is het onderzoeksprogramma door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opnieuw verbindend verklaard. Daarmee loopt het programma, met ongeveer 70 onderzoeken, nu tot en met 2027.

Gegevensverstrekking

Ook de bijbehorende regelingen voor de verplichte registratie en gegevensverstrekking en de verplichte financiële bijdrage zijn door de minister verbindend verklaard. Akkerbouwers zijn verplicht een bijdrage te betalen over iedere hectare waarop zij aardappelen, suikerbieten en granen telen. Om ervoor te zorgen dat BO Akkerbouw die bijdragen kan innen, zijn akkerbouwers verplicht hun gegevens te verstrekken. Dit kan op twee manieren.

  • Via een machtiging. Hierdoor kan BO Akkerbouw gebruik maken van de perceelsgegevens die telers opgeven in de Gecombineerde opgave. BO Akkerbouw ontvangt van RVO.nl dan alleen de arealen van de relevante gewassen. Telers die de gegevens door middel van een machtiging verstrekken, krijgen een korting van € 50,- op de factuur voor de verplichte onderzoeksbijdrage. Telers kunnen BO Akkerbouw schriftelijk machtigen of direct een machtiging registreren in hun mijn.RVO.nl-account.
  • Via een schriftelijke opgave. Telers moeten hiervoor het formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking volledig invullen en opsturen naar BO Akkerbouw.

Tarieven

De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het geteelde gewas en de bedragen. Deze zijn als volgt (in euro per hectare):

2018-2020vanaf 2021
pootaardappelen13,2016,00
consumptieaardappelen13,2013,50
zetmeelaardappelen8,809,00
suikerbieten8,809,00
granen (tarwe, gerst, haver, rogge)4,404,50

Factuur onderzoeksbijdrage

In januari worden de facturen voor de verplichte onderzoeksbijdrage verstuurd. De factuur wordt uitsluitend verzonden aan telers van (poot-, consumptie- en zetmeel)aardappelen, suikerbieten en granen (tarwe, gerst, haver en rogge). En alleen indien het factuurbedrag hoger is dan € 25,- (na eventuele aftrek van de € 50,- korting bij machtiging). De factuur is gebaseerd op de areaalgegevens zoals door telers zelf verstrekt in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl of aan BO Akkerbouw.

Telers moeten de factuur binnen drie weken na de datum op de factuur voldoen. Het bedrag dient overgemaakt te worden naar NL97 RABO 0334 0541 84 t.n.v. Brancheorganisatie Akkerbouw onder vermelding van het factuurnummer. Bij telers die niet op tijd betalen worden invorderingskosten in rekening gebracht en wordt wettelijke rente berekend over het niet tijdig betaalde bedrag. Wanneer (areaal)gegevens op de factuur niet kloppen, kunnen telers contact opnemen met BO Akkerbouw.

Factuur ook via e-mail

Sinds kort kunnen akkerbouwers ervoor kiezen om de factuur per e-mail te ontvangen in plaats van per post. Dat bespaart kosten. Ondernemers die voor hun volgende bijdrage bij voorkeur een digitale factuur ontvangen, kunnen dat aan BO Akkerbouw laten weten. Stuur hiervoor een een e-mail naar info@bo-akkerbouw.nl met daarin de volgende gegevens:

  • naam en adres van jouw bedrijf
  • telefoonnummer (voor het geval wij de e-mail retour krijgen)
  • jouw Kamer van Koophandel-nummer
  • eventueel het e-mailadres waarop je alle facturen ontvangt

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat jouw e-mailadres aan het juiste bedrijf wordt gekoppeld.

Vragen en antwoorden

BO Akkerbouw heeft de meest voorkomende vragen gebundeld

Veelgestelde vragen