Vereniging

De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex aan de Nederlandse economie bedraagt jaarlijks ruim € 25 miljard. De Nederlandse akkerbouw verdient dan ook een stevig platform. Een vereniging die samen met haar leden keten- en gewasoverschrijdende zaken oppakt. Daarom is door diverse akkerbouworganisaties in 2014 de vereniging Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw opgericht.

Een vereniging die zich actief inzet voor een positief perspectief van de Nederlandse akkerbouwsector. Lees: 'Ruimte voor de Nieuwe Akker! - Perspectief van de Nederlandse akkerbouw'.

Structuur

Het bestuur van BO Akkerbouw zorgt voor de aansturing van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft het laatste woord als het gaat om zaken als de begroting, de jaarrekening, de vaststelling van de contributie en de benoeming van bestuursleden. Alle leden van BO Akkerbouw zijn vertegenwoordigd in zowel het bestuur als in de ALV. De werkzaamheden voor de vereniging worden verricht door de medewerkers van BO Akkerbouw op het kantoor in Zoetermeer. Op de pagina Contact staan alle medewerkers vermeld.

BO Akkerbouw bestaat uit de Sectie Teelt en de Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en Verwerking (UHV) waarin de betrokken leden zitting hebben. De twee secties bespreken onderwerpen die voor hun geleding van belang zijn. Op basis daarvan formuleren zij adviezen aan het bestuur van BO Akkerbouw. Daarnaast heeft BO Akkerbouw een commissie Onderzoek en Innovatie. Dit is een belangrijk adviserend orgaan voor het bestuur en de secties op het gebied van kennis en innovatie. In de commissie zitten experts uit de primaire sector en van veredelings-, handels- en verwerkingsbedrijven.