voor de akkerbouw van morgen

Vereniging

BO Akkerbouw heeft de ambitie om het centrale platform en kenniscentrum te zijn voor de akkerbouwketens. Het zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken.

De Nederlandse akkerbouw, goed voor een toegevoegde waarde van 15 miljard euro, verdient een sterk platform. Naast sterke bedrijven en goed werkende ondernemersorganisaties voor telers, handelaren en verwerkende bedrijven is er behoefte aan een platform voor keten- en gewasoverschrijdende zaken. Daarom hebben diverse organisaties in de Nederlandse akkerbouw de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) opgericht.

Leden en partners

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door organisaties die ondernemingen vertegenwoordigen die actief zijn in de Nederlandse akkerbouwketens. Ook bedrijven die actief zijn in de akkerbouw kunnen het lidmaatschap aanvragen. Naast leden kent de vereniging partners. Het partnerschap staat open voor organisaties die actief zijn in of voor de Nederlandse akkerbouw en een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van BO Akkerbouw.

Op dit moment kent de BO Akkerbouw de volgende leden en partners:

Agrifirm Plant
Avebe
Het Comité van Graanhandelaren
Cosun
Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV)
Van Iperen B.V.
LTO Nederland
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
Plantum NL
Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI)

Medewerkers

M. (Matthé) Elema
directeur
079 – 3030 331

H. (Heleen) Aarsen
Office manager
079 – 3030 330

E. (Edwin) de Jongh
Beleidsmedewerker
Onderzoek, kennis en innovatie
079 – 3030 334

J. (Hans) de Keijzer
Beleidsmedewerker
Gewasbescherming, CEMP
079 – 3030 335

J. (Jan) Wielemaker
Beleidsmedewerker
Governance, Financiën, Akkerbouwcertificering, en Markt- en Prijsinformatie
079 – 3030 332

 

Brancheorganisatie Akkerbouw | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer | tel: 079 3030 330 | info@bo-akkerbouw.nl